Ortopedyczna Medycyna Cyriax

Medycyna Ortopedyczna Cyriax zajmuje się szczegółową diagnostyką narządu ruchu oraz leczeniem chorej struktury (staw, mięsień, nerw) powodującej bolesne objawy. Diagnozowanie chorego opiera się na przeprowadzeniu wywiadu, oraz szeregu testów funkcjonalnych. Właśnie prawidłowo przeprowadzony wywiad i testy pozwalają na rozpoznanie miejsca uszkodzenia, oraz wykluczenie niebezpiecznych symptomów i objawów (tzw. dzwonków alarmowych), wskazujących na konieczność zastosowania dalszych badań obrazowych i skierowanie pacjenta do lekarzy odpowiedniej specjalizacji lub przystąpienie do leczenia.

Leczenie zależne jest od rodzaju struktury odpowiedzialnej za dolegliwości pacjenta, stopnia jej uszkodzenia, występującego stanu zapalnego oraz jego stadium (stan ostry, podostry, przewlekły). Tylko precyzyjnie rozpoznany problem może być prawidłowo leczony odpowiednio dobraną metodą do zaistniałej sytuacji.

Metoda opracowana przez dr James’a Cyriax’a.