Terapia Manualna

Terapia Manualna Szkoła Niemiecka jest metodą fizjoterapeutyczną zajmującą się diagnostyką i leczeniem funkcjonalnych zaburzeń narządu ruchu.  Diagnoza stawiana jest w wyniku konfrontacji hipotezy postawionej po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem z wynikiem badania. W skład badania wchodzą: testy ruchów aktywnych,  testy ruchów pasywnych, czucia końcowego, gry stawowej, testy oporowe dla mięśni szkieletowych oraz testy rozciągowe i napięciowe obwodowego układu nerwowego.

Leczenie jest wcelowane na zaburzoną strukturę (staw, mięsień, nerw) i obejmuje:

  • leczenie problemów hypomobilności (zmniejszonej ruchomości) w stawach poprzez odpowiednie techniki mobilizacji i manipulacji
  • leczenie problemów hypermobilności (podwyższonej ruchomości, niestabilności) poprzez treningi stabilizujące dany obszar
  • funkcjonalne leczenie tkanek miękkich przy zaburzeniach dotyczących brzuścy mięśniowych i masaż poprzeczny przy problemach ścięgien i ich przyczepów do kości
  • leczenie zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego poprzez neuromobilizację w przypadku zaburzenia ślizgu poszczególnych włókien nerwowych względem siebie np. w zespołach pouciskowych (stan przewlekły po przebytej rwie kulszowej lub ramiennej) oraz diagnostyki ewentualnych ucisków na nerw w tzw. cieśniach anatomicznych poprzez wpływ na tkanki dające ten ucisk.

Jest to metoda uznana i szeroko stosowana w wielu krajach świata, a terapeutów szkoli Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Terapeutów Manualnych IFOMPT.