Polityka prywatności

  1. Administratorem strony internetowej, zwaną dalej Strona, pod domeną rehabkoncept.pl, jest Rehab Koncept, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP 5471862927, zwany dalej Artefakt.
  2. Wybrane podstrony Strona zawierają mail umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do Artefakt. Za pomocą maila użytkownik może przesłać do Artefakt następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, którą reprezentuje, numer telefonu kontaktowego, domenę której dotyczy zapytanie.
  3. Podstrona Referencje zawiera formularz umożliwiający przesyłanie komentarza dotyczącego usług firmy Rehab Koncept. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Artefakt następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, strona www oraz komentarz. Formularz także zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące użytkownika, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane w celu zniwelowania nadużycia w stosunku do formularza na Strona oraz aby móc wyświetlić na Strona pod danym artykułem wysłany przez użytkownika komentarz.
  4. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „Opublikuj komentarz”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Artefakt, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Artefakt.
  5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej rafaljanula@rehabkoncept.pl. Żądanie takie powinno zawierać imię i nazwisko użytkownika.
  6. Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Strona w celu wyświetlenia ostatnio używanego języka na stronie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
  7. Artefakt zapewnia poufność wszelkich uzyskanych informacji o użytkownikach. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, gdy Artefakt byłby zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.