Typowe symptomy

Typowe diagnozy kwalifikujące do leczenia fizjoterapeutycznego:

 • bóle głowy spowodowane zaburzeniami szyjnego odcinka kręgosłupa
 • zawroty głowy spowodowane zaburzeniem swobodnego przepływu otolitów pomiędzy bańką a kanałem półkolistym w uchu środkowym
 • problemy stawów skroniowo-żuchwowych oraz nadczynność mięśnia żwacza(problem z otwieraniem ust, nocne zgrzytanie zębów)
 • konflikt dyskowo-oponowy oraz dyskowo-korzeniowy w kręgosłupie szyjnym, piersiowym, lędźwiowym (tzw. rwa ramienna lub rwa kulszowa)
 • problemy połączeń żeber z kręgosłupem
 • problemy podwichnięć w stawach krzyżowo-biodrowych
 • problemy stawu ramienno-łopatkowego
  • niestabilność stawu ramienno-łopatkowego
  • uszkodzenie mięśni stożka rotatorów
  • pourazowe niewiadomego pochodzenia i zapalenia stawu ramienno-łopatkowego (tzw. bark zamrożony)
  • stan po artroskopii stawu ramienno-łopatkowego
 • łokieć tenisisty
 • łokieć golfisty
 • problemy zablokowań stawu łokciowego w zgięciu
 • leczenie pourazowego zapalenia stawu łokciowego
 • problemy nadgarstka, podwichnięcie kości nadgarstka: mobilizacja stawu nadgarstka i ręki po unieruchomieniu
 • wczesne zapobieganie postępowi zwyrodnienia stawu biodrowego
 • rehabilitacja przygotowawcza do endoprotezoplastyki stawu biodrowego, kolanowego
 • pourazowe uszkodzenia mięśni uda
 • prewencja i leczenie uszkodzeń w obrębie stawu kolanowego, urazy łąkotek
  • urazy więzadeł(MCL,LCL,ACL,PCL)
  • urazy ścięgien i ich przyczepów w okolicy kolana
  • rehabilitacja po skręceniach stawu kolanowego bez artroskopii
  • rehabilitacja przed i po artroskopii stawu kolanowego
 • problemy mięśni łydek i ścięgna Achillesa
 • problemy stawów skokowych i stawów stóp
  • diagnostyka i leczenie wad stóp

Choroby układu neurologicznego u dorosłych:

 • stany po udarach mózgu
 • stwardnienie rozsiane SM
 • stwardnienie zanikowe boczne SLA
 • stany po urazie rdzenia kręgowego u dorosłych